• Russian
  • Deutsch
  • På Svenska
  • english
  • Suomeksi
 
fiilis-alasivu.jpg
 

Restin  för interrailare och andra tågpassagerare

Vid stora järnvägsstationer och stationer  som ligger i anslutning till flygplatser och hamnar rör sig tiotusentals människor dagligen. Många av dem skulle behöva vila sig mellan tågbytena. 

För  stationsoperatörer

Restin-modulerna kan prissättas per timme  eller per dag t.ex. för interrailare. Bokningen sker enligt den metod som  passar operatören. En fri modul kan t.ex. öppnas med ett betalkort, som man  använder för att betala önskat antal timmar. En specifik modul eller flera  moduler kan också bokas via internet och samtidigt betalas.

En plats för kortare vilostunder är en del  av högklassig service.

För  interrailare  

Förmånlig inkvartering på centrala platser.