• Russian
 • Deutsch
 • På Svenska
 • english
 • Suomeksi
 
fiilis-alasivu.jpg
 

     

Restin arbetsplatsinkvartering

Fördelarför den som ordnar inkvarteringen

 • Inkvarteringen kan ordnas nära  arbetsplatsen så att tiden som används till arbetsresor förkortas och  kostnaderna för arbetsplatstransporter minskar.
 • Förbättrad vilotid och  vilokvalitet ökar produktiviteten och arbetssäkerheten.
 • Kostnadseffektiv lösning för  platser där ingen inkvartering finns.
 • Kan förverkligas mycket snabbt  i en existerande byggnad eller lokal.
 • Utrymmet kan återställas till  sitt ursprungliga användningsändamål efter inkvarteringen.
 • Förverkligandet kräver inte  nödvändigtvis några byggarbeten eller permanenta ändringar i strukturerna.
 • Kapaciteten kan enkelt ökas  eller minskas enligt behov, vilket gör lösningen kostnadseffektiv.
 • Man kan utnyttja existerande  byggnader som i övrigt inte passar för inkvartering, t.ex. kontorsbyggnader,  industrihallar.
 • Underhåll och städning går lätt  och snabbt.
 • Inkvarteringsmodulerna kan  övervakas på olika sätt vilket ökar säkerheten. 

Fördelar för invånaren

 • Vilotiden förlängs då  arbetsresetiden förkortas avsevärt.
 • Vilotidens kvalitet blir högre  då man kan bo i ett eget personligt utrymme.
 • Inkvarteringsutrymmet kan  låsas, användnings-/passerrättigheterna kan styras via bokningssystemet.
 • Varje invånare har tillgång  till avskildhet och integritet, personliga tillbehör kan förvaras i utrymmet.

      

Flyttbara byggnader

En flyttbar byggnad som innehåller Restin inkvarteringsmoduler, wc/duschenheter, minikök och omklädningsrum kan placeras  på grusbädd nära arbetsplatsen.

 Läs mer på adhochaus.fi