• Russian
  • Deutsch
  • På Svenska
  • english
  • Suomeksi
 
fiilis-alasivu.jpg
 

Användningsområden:

Idrottsinstitut

Med hjälp av Restin-moduler man kan  inkvartera många på en liten yta, vilket är viktigt t.ex. under ungdomars  grenspecifika träningsläger då inkvarteringsbehovet är som störst. Var och en  får ett eget lugnt krypin, där man ostört kan förbereda sig för  studentskrivningar och göra läxor. 

Arrangörer av stora idrottsevenemang och idrottare

Vid arrangemang av idrottstävlingar krävs  mycket arbetskraft som måste kunna inkvarteras nära evenemanget. Restin-moduler  är en bra och förmånlig lösning på detta.

Idrottarna inkvarteras ofta långt ifrån  själva evenemanget, men med Restin-moduler kan de bo alldeles i närheten. Modulerna kan också användas som vilo- och koncentrationsplats för idrottarna  före själva tävlingarna.  

Sponsorutrymmen

Mästerskapstävlingar är viktiga  mötesplatser för inflytelserika personer inom affärsvärlden.  Den egna personalen jobbar praktiskt taget  under hela evenemanget. För dem ger Restel-modulerna möjlighet till vila.