• Russian
  • Deutsch
  • På Svenska
  • english
  • Suomeksi
 
fiilis-alasivu.jpg
 

Nödinkvartering

När man behöver inkvartera stora mängder  asylsökande, evakuerade eller andra som blivit hemlösa, är Restin en human  lösning.  

Fördelar  med Restin för dem som ordnar inkvartering:

Inkvarteringen förverkligas mycket snabbt i  en existerande byggnad eller lokal.

Utrymmet kan återställas till sitt  ursprungliga användningsändamål efter inkvarteringen.

Inkvarteringen kräver inte nödvändigtvis  några byggarbeten eller permanenta ändringar i strukturerna.

Kapaciteten kan enkelt ökas eller minskas  enligt behov, vilket gör lösningen kostnadseffektiv.

Man kan utnyttja existerande byggnader som  i övrigt inte passar för inkvartering, t.ex. kontorsbyggnader, idrottshallar.

Underhåll och städning av modulerna går  lätt och snabbt.

Inkvarteringsmodulerna kan övervakas på  olika sätt vilket ökar säkerheten.

Fördelar  för Restin-modulens invånare:

Inkvarteringsutrymmet är personligt; detta  är en unik lösning för inkvartering av personer i ett stort utrymme.

Inkvarteringsutrymmet kan låsas, användnings-/passerrättigheterna kan styras via bokningssystemet.

Varje invånare har tillgång till avskildhet  och integritet, personliga tillbehör kan förvaras i utrymmet.

Inkvarteringsmodulerna kan byggas om i  olika kombinationer, till exempel för familjer eller släktgrupper.